Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

Polityka prywatności MYKUBA

Szanujemy prawo Klientów/Uczestników/Użytkowników do prywatności. W związku z tym udostępniamy Państwu dokument, który wyjaśnia najważniejsze zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji.

Informacje o przetwarzaniu danych:

1. Administratorem danych osobowych Klientów/Uczestników/Użytkowników jest jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą: MYKUBA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw pod nr NIP: 5213955381 REGON: 521199432 prowadząca działalność licencjonowanego touroperatora, wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych o numerze 33450.

2. Zbierane przez Administratora dane osobowe Klientów/Uczestników/Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych, (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu – marketingu bezpośredniego własnych usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego. W każdym przypadku dane przekazywane są zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub „RODO”).

3. Dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi turystycznej;
 2. zawarcia umowy ubezpieczenia;
 3. zakupu wizy pobytowej;
 4. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. prowadzenia działań marketingowych własnych usług, poprzez przesyłanie ofert MYKUBA na udostępniony przez Klientów/Uczestników/ Użytkowników w tym celu adres poczty e-mail, Messanger lub inny portal społecznościowy;
 5. kontaktowania się z Klientami/ Uczestnikami /Użytkownikami w związku z obsługą złożonych zapytań, rezerwacji wycieczki lub kontaktu na stworzonej przed wyjazdem grupie uczestników na Messangerze;
 6. prowadzenia analiz statystycznych,
 7. przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy usługi turystycznej lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez firmę MYKUBA obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy MYKUBA  – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Dane obejmują w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, w uzasadnionych przypadkach: numer telefonu.

6. Dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie bezpośrednich działań handlowych, marketingowych oraz z danych związanych z realizacją umów w całym okresie funkcjonowania firmy MYKUBA.

7. Dane nie są udostępniane w celach marketingowych podmiotom trzecim.

8. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Dane są przechowywane przez okres 10 lat lub dłużej jeśli firma jest stale związana relacjami handlowymi.

10. Klienci/Uczestnicy/Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

11. Klienci/Uczestnicy/Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

12. Klienci/Uczestnicy/Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. Administrator informuje także, iż w firmie nie ma zastosowania proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.

14. MYKUBA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

15. Klient/Uczestnik/Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu w sprawach związanych

z danymi z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres lub pocztą elektroniczną do Administratora Danych Osobowych – Raydel Zaldivar Brito, adres korespondencyjny jak dla działalności; kontakt@mykuba.pl telefon: +48795157096       .